• Solvents, additives and blends for LC-MS

  • Solvents, additives and blends for LC-MS

درباره ما

دربـاره مـا

اطلاعات بیشتر

شرکت کارآمدطب در سال 1372 با هدف تجهیز، راه اندازی و تامین مواد و لوازم مصرفی آزمایشگاه های کنترل کیفی و تشخیص طبی تاسیس شد. دانش علمی و سلامت مدیریت و کارکنان متعهد سبب گردید تا این شرکت در مدتی کوتاه در زمره یکی از مطمئن ترین منابع تامین نیازهای مصرف کنندگان قرار گیرد. همگام با رشد علمی سریع کشور این شرکت تلاش نمود تا با اخذ نمایندگی، معرفی و واردات بهترین برند های موجود در این عرصه کالاهای مورد نیاز به راحتی و بدون نیاز به مراجعه به منابع بی صلاحیت در اختیار مراکز علمی کشور قرار گیرد وامروز این شرکت از اینکه توانسته است به این هدف مهم نایل گردد به خود میبالد. 

برندها

CHROMagar Carlo Erba  
 PanReac AppliChem  Liofilchem