شركت كارآمد طب در سال 1372 با هدف تجهيز، راه اندازي و تامين مواد و لوازم مصرفي آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و تشخيص طبي تاسيس شد. دانش علمي و سلامت مديريت و كاركنان متعهد سبب گرديد تا اين شركت در مدتي كوتاه در زمره يكي از مطمئن ترين منابع تامين نيازهاي مصرف كنندگان (ادامه متن..)

 
 

NBGen Logo           

Antibiotics Residues & Aflatoxin Diagnostic Kits
 كيت هاي تشخيص آفلاتوكسين و پسماند آنتي بيوتيك ها


 محصولات جديد 

 مشتريان ما 
    


 ساعات كار شركت 

 شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 17:00

پنجشنبه 9:00 تا 12:00