شرکت کارآمدطب در سال 1372 با هدف تجهیز، راه اندازی و تامین مواد و لوازم مصرفی آزمایشگاه های کنترل کیفی و تشخیص طبی تاسیس شد، و اکنون با سابقه قریب به 20 سال، همچنان با ارائه کالای با کیفیت و اصالت مورد وثوق مراکز علمی معتبر کشور میباشد.

 

 

   محصولات

Carlo Erba logo

  

مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد اولیه دارویی

Liofilchem Logo

   

محیط های کشت و محصولات باکتریولوژیک

CHROMagar Logo

 محیط های کشت کرموژنیک

 

PanReac AppliChem

مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد اولیه دارویی

interscience logo

تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی

Merck Logo

مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد اولیه دارویی و میکروبیولوژی

 

NBGen Logo

    کیت های سریع تشخیص پسماند دارویی

FanAzmaGostar logo

تجهیزات آزمایشگاهی فن آزما گستر

ترازو های حساس آزمایشگاهی