محيط كشت جديد از CHROMagar فرانسه براي تشخيص و شمارش باسيلوس سرئوس در مواد غذايي و محيط زيست به بازار عرضه شد.

CHROMagar B.cereus500x500

 

 روش تشخيص سنتي MYP Mossel agar بر اساس عدم توانايي تخمير مانيتول توسط باسيلوس سرئوس بنا نهاده شده كه كارشناس آزمايشگاه را در شرايط دشوارش شمارش با حضور فلور طبيعي فراوان قرار ميدهد. CHROMagar B.cereus امكان تشخيص و شمارش كلني ها را فقط بر پايه رنگ بدست آمده با دقت بالا ظرف 24 ساعت فراهم نموده است.

 download logo دريافت فايل pdf بروشور انگليسي
CHROMagar B.cereus Brochure

۲۵ دی ۱۳۹۰ ۱۳:۰۶